Yazdır 

Türkçe Yeterlik Sınavı iki oturumda gerçekleştirilmektedir. Okuma, dinleme ve yazma bölümleri 1. oturumda; konuşma (bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma) bölümü 2. oturumda yapılmaktadır. 1. oturum; okuma 60, dinleme 45, yazma 60 olmak üzere, toplam 165 dakika; 2. oturum bağımsız konuşma 5, karşılıklı konuşma 10 olmak üzere, toplam 15 dakikadır. Sınavın tamamı, 180 dakika sürmektedir. 

Türkçe Yeterlik Sınavı'nda okuma becerisini ölçmeye yönelik 40, dinleme becerisini ölçmeye yönelik 30, yazma becerisini ölçmeye yönelik 2, bağımsız konuşma becerisini ölçmeye yönelik 1, karşılıklı konuşma becerisini ölçmeye yönelik 7 olmak üzere toplam 80 soru bulunmaktadır.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12,5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda, 

55-70 arası puan alan adaylara B2

71-88 arası puan alan adaylara C1

89-100 arası puan alan adaylara C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.